Abonnementen | Freedom

Freedom

€ 55,00 / Maand

Freedom
  • Onbeperkt groepslessen
  • Onbeperkt fitness
  • Sauna
  • Betaling via sepa
  • Opzeggen kan je door een e-mail te sturen voor de 25ste van de maand voor de volgende maand.
Bestellen
+
Legionnary App
X
Installeer de APP op uw toestel voor meer functies
Installeer deze app op je iPhone: tik op delen en dan Toevoegen aan beginscherm
Offline